Vstrekolis BOY 60E

  • priemer závitovky 38 mm
  • uzatváracia sila 50 ton
  • max. objem nástreku 130 cm3
  • temperácia formy
  • sušička granulátu objem 110 dm3
  • sušiaci výkon 65kg/hod, max. teplota 160°C

  • Štandardný vstrekolis od firmy BOY. V centre slúži hlavne na výrobu testovacích telies pre mechanické skúšky vstrekovaním. V súčasnosti je vybavený formou na vstrekovanie lopatiek pre ťahovú skúšku podľa ISO 527 a univerzálnych skúšobných telies 80x10x4 mm pre testovanie napr. rázovej húževnatosti. Okrem toho je možné výmenou vložiek vstrekovať telesá pre vyhodnotenie zmrštenia a optických vlastností výliskov.