Meranie rázovej húževnatosti metódou Sharpy

  • kladivo do 50 J
  • rázová a vrubová húževnatosť
  • podľa ISO 179 a ISO 180
  • inštrumentované snímač sily
  • kondicionácia vzorky od -50 do +30 °C