Meranie Indexu toku taveniny

  • teplotný rozsah do 320°C
  • závažia od 1,2 do 21,6 kg
  • tryska s priemerom 2,095 mm a dĺžkou 8,0 mm
  • mechanická voľba závažia
  • motorické odrezávanie odrezkov