Zvlákňovacia linka

 • L/D závitovky 30
 • technológia zvláknenia LOY, POY, FOY
 • zubové dávkovacie čerpadlo
 • max. teplota závitovky 350°C
 • počet zvlákňovacích miest : 1
 • celková dĺžková hmotnosť: 30-250 dtex
 • rýchlosť navíjania do 1800m/min
 • dĺžiaci pomer do 1:3 pri FOY
 • max. teplota dĺžiacich galiet do 200°C
 • výkon zariadenia do 6kg/hod


 • Zvlákňovacia linka umožňuje prípravu vlákien z taveniny LOY, POY a FOY technológiami pri použití syntetických polymérov (PP, PA, PES) ako i polymérov z obnoviteľných zdrojov (PLA) v laboratórnom meradle. Linka umožňuje prípravu monokomponentých vlákien s prídavkom modifikačných činidiel v podobe koncentrátov organických i anorganických aditív, pigmentov a farbív s veľkosťou častíc v mikro i nanorozmeroch. Konštrukcia linky umožňuje dostatočný stupeň dispergácie aditív, pigmentov a farbív v hmote pripravovaných vlákien použitím závitovky so špeciálnym profilom a zmiešavačom na jej konci. Linka je variabilná pre technologické postupy prípravy vlákien s rôznym stupňom dĺženia a konečnej stabilizácie pripravovaných vlákien.

  Kontakt: Doc. Ing. Anna Ujhélyiová, PhD. anna.ujhelyiova@stuba.sk