Vyfukované duté výrobky – technológia vytláčacieho vyfukovania

  • priemer závitovky 25 mm
  • L/D 30
  • uzatváracia sila 11.5 kN
  • max. objem výrobku 250 ml

  • Linka je vhodná pre základné testovanie spracovateľnosti polymérneho materiálu technológiou vytláčacieho vyfukovania. Je vybavená jednonásobnou formou s maximálnym objemom 250 ml.