Linka na kontinuálne opracovanie plošných materiálov

  • DCSBD plazmový reaktor
  • šírka aktívnej plochy 40 cm
  • tlak atmosferický
  • prevádzková teplota 10-60°C
  • výkon plazmy od 0 do 5W/cm2
  • posun materiálu od 3,5 do 100m/min.

  • Linka na povrchovú úpravu plazmou umožňuje jednostrannú, alebo obojstrannú kontinuálnu úpravu povrchu polymérnych materiálov plazmou pri atmosférickom tlaku v rôzne voliteľnej atmosfére s potenciálnou možnosťou chemickej úpravy povrchu polymérnych materiálov naväzovaním vhodných látok po predchádzajúcej aktivácii plazmou.