Klimatizačná komora

  • objem skúšobného priestoru 600 litrov
  • teplotný rozsah -70 až +180°C
  • rozsah rel. vlhkosti 10 – 98%
  • presnoť regulácie teploty +/- 0,5°C
  • presnosť rel. vlhkosti +/- 3%


  • Klimatizačná komora je vhodná tak pre kondicionáciu vzoriek pred skúškou ako aj pre testovanie vplyvu vonkajších podmienok na zmeny vlastností testovaných materiálov. Široké rozpätie teplôt a relatívnej vlhkosti umožňuje simulovať takmer ľubovoľné aplikačné podmienky. Vďaka vnútorným rozmerom komory je možné exponovať aj veľkorozmerové testovacie telesá resp. celé výrobky.