Dvojzávitovka

 • dvojzávitovka D = 26 mm, L/D = 40, 0-800 ot./min. s horizontálne deleným puzdrom
 • tri gravimetrické dávkovače
 • jeden závitovkový dávkovač priamo do taveniny
 • dve dávkovacie pumpy pre kvapaliny
 • vákuový odplyn
 • granulácia na hlave s chladením vzduchom
 • granulácia po ochladení vo vodnom kúpeli
 • výkon zariadenia 50 – 150 kg/hod.

 • Modulárna ko-rotačná dvojzávitovka slúži prednostne na prípravu zmesí polymérov a polymérnych kompozitov. Bez vysokej hnetacej a dispergačnej účinnosti je prakticky nemožné pripraviť kvalitne homogenizovanú a dispergovanú zmes, najmä nanokompozity.

  Pre dobrú a presnú reprodukciu zloženia zmesi je zariadenie vybavené viacerými dávkovačmi. Pumpy na kvapaliny poskytujú dve triedy presnosti dávkovania. Jedna je určená pre presné dávkovanie malých objemov kvapalných aditív typu reaktívnych prísad a modifikátorov, druhá s vyšším výkonom je určená pre dávkovanie zmäkčovadiel a olejov. Sypké komponenty sa dávkujú gravimetrickými dávkovačmi, pričom dva sú určené na dávkovanie komponentov do násypky zariadenia a jeden je určený pre dávkovanie sypkých materiálov do bočného extrúdra, ktorým je možné dávkovať napr. ďalší polymér priamo do taveniny zmesi v závitovke.

  Dôležitou súčasťou je vákuový odplyn určený na odstránenie plynných produktov z taveniny zmesi tesne pred výstupom z extrúdra, čím sa zabráni nežiaducemu peneniu taveniny na hubici.

  Linka môže byť zakončená dvomi typmi granulácie. Buď ide o granuláciu struny po ochladení vodou, alebo je možné pripojiť granuláciu na hlave so vzduchovým chladením.

  špecialitou je možnosť pripojenia hlavy na vytláčanie plochých fólií a chill-roll linky, čim je umožnená výroba fólií priamo z taveniny vychádzajúcej z dvojzávitovky.